DENEYCİLİK
Eski Yunanca’da “deney”, “deneyim”, “duyu verisi” gibi anlamlar taşıyan Empeiria’dan türetilmiş felsefe terimi. Felsefedeki en genel anlamıyla tüm bilginin kaynağının deneyim olduğunu söyleyen bilgi kuramı; insan bilgisinin tekRead More
Thomas Abbt  (Philosopher Biographies)
Thomas Abbt Thomas Abbt  (25 November 1738 - 3 November 1766) was a Teutonic mathematician and communicator.Born in Ulm, Abbt visited a unoriginal period in Ulm, then affected in 1756 to papers system, philosophy and mathematics at the University ofRead More
SOSYOLOJi
Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açanRead More
Sosyoloji (Toplumbilim)
TOPLUMBİLİM (Os. Içtimaiyat, Fr. Sociologie, Al. Soziologie, ing. Sociology) Toplumun gelişme yasalarını inceleyen bilim... Toplumbilim, toplumun gelişme yasalarının bilimidir. Bu nesnel yasalar XIX. yüzyılda keşfedilip tarihselRead More
IPv6: İNTERNET ADRESLERİNİN GELECEĞİ
IPv4 adresleri hızla tükeniyor ve internetin geleceği yeni standart IPv6 yolda. Peki nedir bu IPv6?İnternet IP adreslerinin IPv6'ya geçecek olması neden önemli, bu standarta neden ihtiyacımız var? İşte bunun cevapları IPv4 adreslerinRead More
Web Statistics