Ikhwan al-Safa (İhvan-ı Safa)
Ikhwan al-Safa Ikhwan al-Safa by Omar A. Farrukh, Ph.D, Member of the Arab Academy, Damascus (Syria) A: INTRODUCTION The name Ikhwan al‑Safa was assumed by a group of libres penseum who cultivated science and philosophy not for the sake of scienceRead More
Avicenna Life, Works, Metaphysics
  IBN SINA, Abu 'Ali al-Husayn b. 'Abd Allah b. Sina, known in the West as Avicenna. He followed the encyclopedic conception of the sciences that had been traditional since the time of the Greek Sages in uniting philosophy with the study of natureRead More
Philo Judaeus (Philosopher Biographies )
  Philo Judaeus (born 10 – 15 BC, Alexandria — died AD 45 – 50, Alexandria) Greek-speaking Jewish philosopher. A leader of the Jewish community of Alexandria, he led a delegation to the emperor Caligula c. AD 40 to ask that Jews not be forcedRead More
GÖRÜNGÜBİLİM (FENOMENOLOJİ)
Fenomenoloji psikolog Brentano ile matematikçi Husserl ‘in çalışmalarına dayanır. Fenomenolojide “intentionalite” yani “seçimli yönelimlilik” kavramını geliştiren Brentano’dur. Ona göre her bilinç edimi, yani “cogito” birRead More
VERİ KAYBINA KARŞI SMART
Bilgisayarınızdaki önemli verileri korumak istiyorsanız bu SMART araçları ile tanışmalısınız!Sabit diskler gün geçtikçe daha da ucuzluyor, kapasiteleri ise gün geçtikçe artıyor.Gün geçtikçe daha fazla yer kaplayan medya dosyalarıRead More
Web Statistics