Camille Corot (17 Temmuz 1796, 22 Şubat 1875). Peyzajlarıyla tanınan ve İzlenimciliğin habercisi sayılan Fransız ressamı.

Ailesi sanat­çı olmasına karşı çıktığı için 26 yaşına kadar bir kumaş satıcısının yanında çalıştı; o tarihte, ailesini razı ederek ressam Michallon’un atölyesine öğrenci olarak girdi. Da­ha sonra, Jean Victor Bertin’den al­dığı derslerle ve 1825-28’deki Roma gezisi sırasında Campagna kırlarının resimlerini yaparak sanatını geliştirdi. Sonraki yıllarında kışları Paris'teki atölyesinde çalışarak, ilkbahar ve yaz mevsimlerini açık havada resimler yaparak geçirdi. 1834’teki ikinci İtalya gezisi de ileride yapacağı resimler için çok sayıda eskiz hazırlamasını sağladı. 1830’larda Salon sergilerine düzenli olarak katılan Corot, kısa sürede tanındı ve çağın manzara okulunun en önemli sanatçısı olarak saygı gördü. 1846’da Legion d’Honneur nişanına değer görüldü; 1855 Birinci Paris Dünya Sergisi’nde altın madalya aldı.

Ünlü İngiliz manzara ressamları Constable (1776-1837) ve Bonington’un (1802-1828), yapıtlarını sergile­yerek, atmosferdeki berraklıkların betimlenmesine dayalı bir manzara resmi anlayışını Fransa’da tanıtma­larından kısa süre sonra, 1827 sergisine Narni Köprüsü adlı tablo­sunu yolladı (bu tabloda, yeniklasisizm akımını benimsemiş Fransız ressamlarının “manzaracı görüşlerin”den ayrılan Corot’nun, son derece şiirsel,akıcı ve işlek üslubu­nun ilk özellikleri gözlenir). Barbizon okulu ressamlarıyla zaman zaman bir araya gelmesine ve çeşitli sergilerine katılmasına karşın, bağımsızlığmı korumayı başarıp, Villed’Avray’nin puslu göllerini, Normandiya ve Limousin görüntülerini, Roma’nın kırsal kesiminin ışıl ışıl görüntülerini işlemeyi yeğledi. 1834-1843 yıllarını yeniden İtalya’da ge­çirerek (İtalya’da yaptığı Tivoli’den Görünüşler ve Tiberina Adası adlı tabloları gerçek birer başyapıttır), Roma, Toscana ve Veneto ortamın­da kendine özgü bir uzam yarattı. Corot, motif ve atmosfer inceleme­sine yönelmiş olmasıyla XIX. yy. gerçekçi akımı içinde yer alır. Gerçekten, renge kendini kaptırmayan sanatçı, romantizmden son derece uzaktır ve resim alanında yeni ufuklar açılmasını sağlamış, iz­lenimciler onun ışığı kullanış biçi­minden yararlanmışlardır. Başlıca özellikleri arasında çok kesin ve dengeli desen anlayışını, formları tuvale güçlü biçimde yerleştirmesi­ni, çok ince ve etkili bir renk anlatı­mını sayabileceğimiz sanatçının tab­loları, açık seçik yalınlıkları içinde, sonraki dönemlerde en çok taklit edilen, en çok kopya edilen yapıtlar olmuş, hattâ sahteleri yapılmıştır.

Corot’nun manzaralarının yanı sıra, son derece başarılı portreleri (Kitap Okuyan Kadın; İncili Kadın; vb.) ve konusu mitolojiden alınma büyük kompozisyonları [Su Perilerinin Dansı;vb.) konu alan eserleri vardır.

Eserleri (başlıca)

 

 • A Rood in Normandy-1860/65
 • Rocks in Amalfi,Yağlıboya, 1828
 • The Cabassud Houses at Ville-d’Avray,Yağlıboya,1835/40
 • Genzano,Yağlıboya(34×55 cm), 1843
 • Woman in Blue, 1874,Yağlıboya(80x 50.5 cm.)
 • Young Woman in a Pink Dress,Yağlıboya(46 x 32 cm)
 • Pensive Woman in Oriental Dress. 1879. Yağlıboya(78 x 58 cm.)
 • Courtyard of a Peasant’s House near Paris,Yağlıboya,1865/70
 • The Baptism of Christ. 1844-45.Yağlıboya(385 x205 cm)
 • Saint Sebastian. 1850/60.Yağlıboya(91 x 60.5 cm)
 • Memory of Montefontaine,1864.Yağlıboya( 65 x 89 cm.)
 • The Bridge at Narni.Yağlıboya(34 x 48 cm)
 • The Letter. 1865/70.Yağlıboya( 54 x 36 cm)
 • Repose
 • Woman Reading in a Landscape
 • Autumn Landscape-1867
 • The Stone Breakers-1849