Akıcılık

Yazıda düşüncenin hiç bir engele uğramadan rahatça gelişmesi, kolayca okunması ve anlaşımasına denir.
Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istenen düşüncenin rahatlıkla anlaşılır şekilde ifade edilmesi.

Akıcılık, düşüncelerin bir düzenleme kapsamında sıralanması, bu düşüncenin herkes tarafından bilinen ve kolay söylenebilen sözcüklerle anlatılması, cümlelerin kısa ve yapı bakımından doğru olması ile sağlanır. Akıcılık, içerikten çok bir üslup özelliğidir.

 

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net