ZAİM, Turgut (1906-1974)

Türk, ressam. Yerel konuları içeren resimleriyle tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, 9 Mayıs 1974’te Ankara’da öldü. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1923’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (sonra Güzel Sanatlar Akademisi, bugün Mimar Sinan Üniversitesi) girdi ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. 1930’da Paris’e gitti. Kısa bir süre sonra İstanbul’a döndü ve 1928’de kurulmuş olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’ne katıldı. Bu grubun etkenliğini yitirmesinden sonra 1933’te kurulan D Grubu’na katıldı. 1939’da CHP’nin resim yapmak için yurdun çeşitli köşelerine gönderdiği ressamlardan biri olarak Kayseri’ye gitti. Daha sonra çeşitli okullarda resim öğretmeni oldu. Ankara’da Devlet Tiyatroları’nda dekoratörlük yaptı.

1939’daki 1.Devlet Resim Heykel Sergisi’nde resim dalında ikinci, 1957’deki 18. sergide ikinci, 1958’deki 19. sergide birinci oldu. Ankara’da iki kişisel sergi açtı.

Turgut Zaim Türk resim sanatı içinde ilginç, kendine özgü ve özgün kalabilmiş bir sanatçıdır. Batı sanatını görmüş ve tanımış olmasına karşın, ondan fazla bir şey almamıştır. Batı sanatı doğrultusunda yapıtlar verirken, çağdaşlarının tersine kendi ülkesinin kaynaklarına yönelmiştir. D Grubu üyelerinin çoğu konularını ulusal kaynaklardan seçmelerine karşın, biçimlerde Batı sanatına bağlı kalırlarken Turgut Zaim yuvarlak çizgili, arabesk biçimlere yönelmiştir. Onun sanatı, minyatürler ve halk resimleri gibi Türk sanatına özgü kaynaklardan yola çıkar. Resimlerinin başlıca figürü geleneksel giysiler içindeki yuvarlak yüzlü, çekik gözlü köylülerdir. Her resimden taşan yaşama sevincine kedi, eşek gibi hayvanlar da ortak olmuştur. Sanatındaki bütün bu niteliklerle Turgut Zaim, öz ve biçimde ulusal kaynaklardan evrensele ulaşmak isteyen Türk ressamlarının ilki ve en önemlilerinden biri olarak değerlendirilir.

•    YAPITLAR (başlıca): Orta Oyunu, ykş. 1935, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Hah Dokuyan Kadınlar, ykş. 1935, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Doğu ye Batı Halkının Atatürk'e Arz-ı Şükranı, 1932-1933, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Yörük Köyü, 1957, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Yaylada. Yörükler, ykş. 1962, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi