GÖKÇE, Enver (1920-1981)

Türk, şair. Halk şiirinin dil özelliklerinden yararlanarak toplumsal konuları işlemiştir.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Çit köyünde doğdu, 19 Kasım 1981’de Ankara’da öldü. Sekiz yaşındayken ailece göç ettikleri Ankara’da öğrenime başladı. Ankara Gazi Lisesi’nden sonra girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1948’de bitirdi. 1951’de İstanbul Kadırga Öğrenci Yurdu’nda çalıştığı sırada siyasal nedenlerle tutuklandı, altı yıl hapis yattı. Hapisten sonra iki buçuk yıl da Çorum’da sürgüne gönderildi. 1960’tan sonra Ankara’da Telgraf gazetesinde düzelt-menlik, bazı gazete ve dergilerde bağımsız yazarlık yaptı. 1963’te yeniden İstanbul’a gitti ve üç yıl Yurtlar Müdürlüğü’nde çalıştı. 1966’da İstanbul’u terkederek Çit köyüne yerleşti, uzun süre büyük kentlerden uzakta yaşadı. 1977’de tedavi olmak için Bulgaristan’a gitti. Dönüşünde Ankara’ya yerleşti.

Şiire 1940’larda başladı. İlk şiirleri Ankara’da Ahmet Kutsi Tecer ve Bedrettin Tuncel’in Ülkü dergisinde çıktı. 1945’te kurucuları arasında olduğu Ant, Yurt ve Dünya, Yeryüzü dergilerinde şiirler yazdı. Hapse girdikten sonra uzunca bir süre şiirleri dergilerde yer almadı. 1973’te eski şiirlerinden bazıları ve yeni yazdıkları Yansıma, Yeni Adımlar, Yarma Doğru ve Doğrultu gibi dergilerde yayımlandı. Siyasal nedenlerle geç tanınmasına karşın, gördüğü ilgi üzerine şiirlerini kitaplaştırma olanağını buldu.

Enver Gökçe 1940 toplumcu sanatçılar kuşağının kendine özgü bir şiir dünyası kurmuş şairlerinden biridir. Ne dönemin egemen şiir anlayışı sayılan Garip akımına, ne de toplumcu şiirin doruğu Nâzım Hikmet etkilerine kapılmadan özgün bir şiir yaratmıştır. İlk dönem şiirlerinde, yetiştiği bölgenin dil özelliklerini, halk türküleri ve halk şiirinin deyişlerini kullanarak, yaşadığı zor yılların acılarını konu etmiştir. 1973-1979 arasında ikinci döneminde, büyük titizlikle seçtiği sözcükleri alt alta dizerek yazdığı şiirlerde, o günlerin toplumsal hareketliliğinin ortak temalarını ele almıştır. Siyasal cinayetleri, yokluğu, doğa ve üretim koşullarının acımasızlığını, ağıt niteliğindeki vurucu dizelerle dile getirmiştir. Dili kullanmaktaki ustalığını, Pablo Neruda’dan çevirdiği şiirlerde de göstermiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Şiirler, Pablo Neruda, 1962, çeviri; Dost Dost ille Kavga, 1973; Panzerler Üstümüze Kalkar, 1977; Şiirler, (ö.s.), 1982; Eğin Türküleri, (ö.s.), 1982.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi