Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, şair (İstanbul 1898-1973).

Bakırköy İdadisi’ni bitirdi; Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı; gazeteciliğe başladı. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'ya gitti. Kayseri (1922), Ankara (1924-1932), İstanbul’da (1932-1946) edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul milletvekili olarak T.B.M.M.'de görev aldı. Hece vezniyle ilk şiirlerini Yeni Mecmua’da yayımladı (1918). Romantik sevgi şiirleri yanında, Anadolu insanının yaşantısını ve kişiliğini yansıtan şiirler de yazdı. Bu arada aruz vezniyle sevgi şiirleri yazmaktan da geri kalmadı. Akbaba dergisinde Çamdeviren, Deli Ozan takma adlarıyle taşlamalar yayımladı. Hece vezniyle Akın (1923), Canavar (1925), Kahraman (1933) oyunlarını yazdı.


Eserleri

Şiir: Şarkın Sultanları, İst., 1918; Dinle Neyden, İst., 1919; Gönülden Gönüle, İst., 1919; Çoban Çeşmesi, İst., 1926; Suda Halkalar, 1929; Bir Ömür Böyle Geçti, İst., 1932; Elimle Seçtiklerim, İst.: Yeni Şark Kütüphanesi, 1935; Boğaziçi Şarkısı, (Sadettin Kaynak ile) 1936; Akar Su, İst.: Kanaat Kitabevi, 1936; Tatlı Sert, (mizahi şiirler) İst.: Kanaat Kitabevi, 1938; Akıncı Türküleri, İst.: Kanaat Kitabevi, 1940; Heyecan ve Sükûn, İst.: İnkılâp Kitabevi, 1959; Zindan Duvarları, İst.: Tan Gazetesi Mtb., 1967; Han Duvarları, 1969 (2. bas. İst.: Atlas Kitabevi, 1973). Oyun: Canavar, (manzum) İst., 1926; Akın, (manzum) Ank.: Halkevi, 1932; Özyurt, (manzum) Ank.: Hakimiyeti Milliye Mtb., 1932; Kahraman, (manzum) İst.: Cumhuriyet Kütüphanesi, 1933; Ateş, İst.: Ahmet Sait B., 1939; Yayla Kartalı, İst.: İnkılâp Kitabevi, 1945.

Okul piyesleri: Numaralar, İst., 1928; Yangın, (manzum) İst., 1931; Bir Demetle Beş Çiçek, İst.: Sühulet Kütüphanesi, 1933; Yangın, (piyesler) İst.: Sühulet Kütüphanesi, 1933; Canavar, İst.: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1944.

Roman: Yıldız Yağmuru, İst.: Kanaat Kitabevi, 1936. İnceleme: Tevfik Fikret: Hayatı ve Eserleri, İst.: Cumhuriyet Kitaphanesi, 1937.