Özdemir NUTKU, tiyatro tarihçisi ve eleştirmeni (İstanbul 1931).

Robert Kolej’i, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1956). Daha sonra Almanya'ya giderek Göttingen Üniversitesi Tiyatro Fakültesinden diploma aldı. 1959'da yurda dönerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü'ne asistan olarak alındı. 1961'de Doktor, 1967'de Doçent, 1974'te de Profesör oldu. 1976'da Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Tiyatro Bölümünü kurdu. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan ve Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü adını alan bölümün başkanı olarak uzun yıllar çalıştı. Aynı zamanda Sahneleme dersi hocası olarak altmıştan fazla oyun sahneye koydu. İki bine yakın makalesi, çeşitli uluslararası tiyatro şenliklerinde yönetmenlik, tiyatro yazarlığı ve tiyatroya genel katkıları nedeniyle çok sayıda ödüller kazanmıştır. Yazı hayatına şiirle başlayan ve Eller (1952), Üç nokta (1953), Bölük yaşantı (1957) gibi şiir kitapları yayımladı. Nutku'nun tiyatro sanatı ve tarihi üzerine incelemeleri vardır.

Eserleri başlıca

 • Tiyatro ve yazar (1960)
 • Modern Tiyatro Akımları (1963),
 • Oyun yazarı (1965)
 • Tiyatro terimleri sözlüğü (Metin And ve Haldun Taner ile birlikte, 1966)
 • Darülbedayi'nin Elli Yılı (1969),
 • IV. Mehmet’in Edirne şenliği (1972).
 • Dünya Tiyatrosu Tarihi (2 cilt 1971-72),
 • Tiyatro Yönetmeninin Çalışması (1973),
 • Meddahlık ve Meddah Hikayeleri (1977),
 • Sahne Bilgisi (1980),
 • Dram Sanatı (1983),
 • Gösterim Terimleri Sözlüğü (1983),
 • Oyunculuk Tarihi (1995)