Gölgeler ve Hayaller Şehrinde, Murat Gülsoy'un kaleme aldığı 2014 yılında yayımlanan tarihi romanıdır.

Doğu-Batı çatışması arasında kalmış bir gencin kimlik bunalımı hakkındadır. Bir yandan da II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan toplumsal kargaşayı anlatır. Mektuplarla örülü bir romandır. Romanın kahramanı olan Türk asıllı Fransız gazetecinin (Fuat Chausson) 1908 yılında Fransa’da bir sanatoryumda tedavi görmekte olan yakın arkadaşı Alex’e İstanbul'dan gönderdiği mektupların kopyalarını yazdığı defterin 1968'de bir sahafta tarih meraklısı bir avukat tarafından bulunması ve Türkçe'ye çevirmesi ile ortaya çıkmış bir mektup-roman şeklinde kurgulanmıştır.

Romanda kahramanın ölmüş babası olarak Beşir Fuat’a ve Prens Sabahattin olayı gibi tarihi gerçeklere yer verilmiştir. Ahmet Mithat, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Osmanlı entelektüelleri de Beşir Fuat ile ilişkileri dolayısıyla romana girmiştir. Ana metne dip düşülen notlarla okur tarihsel, sosyolojik, felsefi, mitolojik, edebi bir çok konuda çeviri bir kitabı okur gibi, yayıncının ve çevirmenin notlarıyla aydınlatılmıştır.