Ekonomi felsefesi ve iktisat, aynı zamanda felsefe gibi rasyonel seçim ekonomik olayları ve bunların bilgi edinme olanakları, ekonomik sonuçlar, kurumları ve süreçleri değerlendirmek ve ontoloji gibi konuları inceler.

Bu araştırmalar bir çok yönden örtüşmekle birlikte, ekonomi felsefesini sırasıyla şube dalları, etik (veya normatif sosyal ve politik felsefe) ve bilim felsefesi olarak algılanabilen üç konuya ayırmak yararlı olacaktır. Akılcılık, refah ve sosyal tercihin ekonomik teorileri, ilgili felsefi literatür ve eylem teorisi, felsefi psikoloji ve sosyal ve politik felsefeyle ilgilenen kişilere açıkça ilgi duyan maddi felsefi tezleri savunmaktadır.

İktisat, epistemoloji ve felsefeyle ilgilenen kişilere, hem detaylı özelliklerinden dolayı, hem de doğal bilimlerdeki belirgin özelliklerden birçoğuna sahip olduğu için nesne toplumsal olguları içermektedir.