AVFİ (10. yy)

Arap düşünür. Yeni-Platonculuk’ tan kaynaklanan “İhvanu’s-Safâ” adlı felsefe çığırının beş kurucusundan biridir.

Basra’da doğdu. Bağlı bulunduğu “Ihvanu’s-Safâ” (Safa Kardeşleri) çığırının aktöre ilkeleri gereğince, öteki arkadaşları gibi, Avfî de yaşamıyla ilgili bilgi bırakmadı. Çığırın doğuşu, düşünceleri, gelişimi konusunda bilgi veren kaynaklar, ona bağlı bilginlerin yaşamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuyor. Bütün bilinenler, “İhvanu’s-Safâ”nm toplu bir birlik olduğu, kişisel özelliklere, davranışlara yer verilmediği, ortaklaşa bir yaşama düzeninin sürdürüldüğü konusundadır. Bu çığırın Avfî, Mukaddesi, Haşan Ali Zencani, Muhammed bin Ahmed el-Nehracuri, Zeyd bin Rifaa adlarıyla bilinen beş kurucusu vardır. Görüşlerini Resail adlı elli iki bölümlük bir kitapta topladılar.

İşlenen konular Yeni-Platonculuk’un görüşlerine getirilen yeni yorumlardır. İçlerinde Avfî’nin de bulundûğu bu topluluk, düşüncelerini bir yaşama felsefesi bütünlüğüyle dile getirmiştir. Çığırın ağırlık verdiği başlıca konu eğitimdir.

Eğitim

Eğitim kişinin yaşamı süresince uygulama gereğinde kaldığı değişik aşamalı davranış biçimlerinden oluşan bir kurallar topluluğudur. Dört aşamaya ayrılır:

12-30 yaşları arasındaki süre kendini bulma, düzenli yaşamaya alışma dönemidir. Öğretmenin sözlerini dinlemek, uyarılarına, öğütlerine göre davranmak, kendi özünü (nefsini) anlamaya çalışmak, duygularına, tutkularına egemen olmak gerekir.

30-40 yaşları arasındaki dönemde evrenle, felsefe ile ilgili bilgiler edinmek, çevreyi tanımak.

40-50 yaşlarının kapsadığı yaşam kesiminde tanrısal konuları içeren bilgiler edinilir. Daha önceki yaşlarda kazanılan yeteneklerin yardımıyla birtakım tanrısal gizemlerin (esrarın) kavranılmasına çalışılır. Bu aşamaya varan olgun kişi peygamberlere eşit olur, yüce evrenin özelliklerini, güzelliklerini görür, insanüstü sayılabilecek bir başarıya varır.

50 yaşından sonra kişi, Tanrı’ya en yakın olan melekler (Melâike-i Mukarribin) arasına katılır. Dünya bağlarından çözülür, dinlerin önerdiği bütün kuralların üstüne yükselir.