Düşünce özgürlüğü

Alain, toplumsal ve siyasal yazılarında bireysel özgürlükleri ve özellikle düşünce özgürlüğünü vurgulamıştır. Çağdaş yaşam biçiminin çeşitli örgütlenmelerinin bu özgürlükleri baskı altına aldığını ileri sürmüştür. Alain’e göre düşünce özgürlüğünün us ilkelerine uyması, içeriği gereğidir. Bu konuda Des-cartes’ın insanı bir us varlığı olarak niteleyen görüşlerinden esinlenir.

Savaşa karşı çıkan Alain, savaşın insan değerlerinin yozlaşmasının son aşaması olduğunu düşünmüştür. Siperlerde savaşırken yazdığı Mars, ou la guerre jugee (“Mars, ya da Savaşın Yargılanması”) adlı kitabında savaşın insanoğlundaki ahlaki sorumluluk duygusunu ve vicdanı zedelediğini öne sürmüştür. Ona göre, insanın bir us varlığı olarak barışsever olması, us ilkeleriyle bağdaşmayan tüm girişimlerden kaçınması gerekir.

Düşüncelerini bütünlüğe ulaştırmayan Alain, çoğu altıyüz sözcüğü aşmayan kısa yazılarında çağının çeşitli sorunlarına, deneme yazan bir felsefeci kimliğiyle eğilmiştir. Yazılarında kullandığı konuşma dilini andıran değişik üslubu, düşüncelerinin aydınlar dışında da etkili olmasını sağlamıştır. Felsefe, estetik, ahlak sorunlarına çözüm arayan düşüncelerini yoğunlaştırdığı özdeyişleri yeni bir yazı türüne öncülük etmiştir. Bu özellikleriyle Türk denemecilerince de sık sık anılan bir yazardır.

•     YAPITLAR (başlıca): Propos d’Alairi, 1908-1919 , (Söyleşiler, 1961-1965); Systeme des Beaux Arts, 1920, (“Güzel Sanatlar Sistemi”), Mars, ou la Guerre Jugee, 1921, (“Mars ya da Savaşın Yargılanması”); Propos sur TEsthetique, 1923, (“Estetik Üzerine Söyleşiler”); Elements d’une Doctrine Radicale, 1925, (“Radikal Bir Öğretinin Öğeleri”); Propos sur le bonheur, 1928, (“Mutluluk Üzerine Söyleşiler”); Propos sur l’education, 1932, (“Eğitim Üzerine Söyleşiler”); Les Saisons de l’esprit, 1937; Les Dieux, 1947, (“Tanrılar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi