LANGER, Susanne (1895 - 17 Temmuz 1985)

ABD’li eğitimci ve filozof. Sanatla anlam arasında bir varlık bağlantısının bulunduğu görüşünü savunmuştur.

20 Aralık 1895’te New-York’ta doğdu. Radcliffe College’ı bitirdikten sonra Viyana ve Columbia üniversitelerinde felsefe, mantık ve pedagoji öğrenimi, Philadelphia College of Pure Arts’da lisansüstü eğitim gördü, bir süre filozof ve matematikçi Alfred North Whitehead’m öğrencisi oldu, onun simgesel biçimlerin çözümünde, bilimle anlam arasındaki bağlantıyı açıklamaya yönelik yöntemini benimsedi.

Langer’in felsefesinde temel sorun sanat ve anlam arasındaki varlık bağlantısının açıklanmasıdır. Sanatta, belli bir öğe çevresinde toplanan, birbirinden kopuk olmayan simgelerin bilimsel dilin öbekleşen simgelerinden ayrı olduğunu vurgulayarak yeni bir anlatım yöntemi geliştirmeye çalışan Langer’e göre sanatta, özellikle müzikte, günlük konuşma diliyle açıklanamayan, daha çok sezgisel bilgilerden kaynaklanan bir simge alanı vardır. Bu alanı açıklamak için, gene simgelere dayanan, ayrı anlatım biçimi bulmak gerekir. Çünkü sanat sorunlarının çözümünde, yalnız us ilkelerine, matematik bilimlerde uygulanan yöntemlere dayanılarak, gerekli açıklamalar yapılamaz.

•    YAPITLAR (Başlıca): The Practice of Philosophy, 1930, (“Felsefe Pratiği”); Philosophy in a Neuı Key, 1942, (“Yeni Bir Boyutta Felsefe”); An Introduction to Symholic Logic, 1953, (“Simgesel Mantığa Bir Giriş”); Feeling and Form, 1953, (“Duygu ve Biçim”); Problems of Art, 1957; (“Sanat Sorunları”); Philosophical Sketches, 1962; (“Felsefi Yazılar”); Mind: An Essay on Human Feeling, 1967, (“Zihin: İnsan Duyguları Üzerine Bir Deneme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi