McLUHAN, Marshall (1911 - 31 Aralık 1980)

Kanadalı iletişim uzmanı. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin insanın düşünme biçimini etkilediğini ileri sürmüştür.

Herbert Marshall McLuhan 21 Temmuz 1911’de Kanada’da Alberta Eyaleti’nin Edmonton kentinde doğdu. Mühendis olmak amacıyla girdiği Manitoba Üniversitesi’nde Ingiliz edebiyatına ilgi duydu. 1933’te üniversitenin İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Ertesi yıl yükseklisans derecesini elde etti. 1936’da İngiltere’ye giderek Cambridge Üniversitesi’ ne girdi ve öğrenimini Orta Çağ ve Rönesans edebiyatı konularında sürdürdü. 1942’de doktorasını tamamladı. 1936-1937 yıllarında ABD’deki Wisconsin ve St.Louis üniversitelerinde ders verdi. 1944’te Ka-nada’ya döndü ve bir süre sonra Toronto Üniversitesi’ne bağlı St.Michael College’da öğretim üyesi oldu. 1952’de aynı üniversitede profesör olan McLuhan, edebiyat ve iletişim konularında çalışmalar yaptı.

1951’de yayımladığı The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man (“Mekanik Gelin: Sınai İnsanın Folkloru”) adlı ilk kitabında, iletişim alanında kullanılan basın, radyo, sinema ve reklamcılık gibi mekanik araçların insanlar üzerinde yarattığı baskıyı eleştirdi. 1953-1955 arasında kültür ve iletişim konuları üzerine bir seminer hazırladı. İletişim konusunda uzman olarak ün kazanan McLuhan, 1959-1960 yıllarında ABD’de Eğitim Dairesi’nde ve radyo yoluyla eğitim yapan bir kuruluşta görev aldı.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net