Madan Sarup, (d. 1930 - ö. 1993) Hindistan'ın Pencap eyâletinde dünyaya geldi. Dokuz yaşında eğitim için İngiltere'ye gönderildi. 1950'ler ve 1960'lar boyunca çeşitli ortaögretim okullarında sanat ögretmenliği yaptı. 1974'te Londra Üniveristesi'ne bağlı Goldsmiths College'de Eğitim Sosyolojisi bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Radikal Felsefe hareketine yakınlık duydu ve etkinliklerine katıldı. Madan Sarup kendisini her zaman politik olarak bir Marksist olarak ifade etmiştir. Bu dönem boyunca, eğitim sosyolojisine Marksçı bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. 1980'lerden itibaren Postyapısalcı felsefe ile ilgilenmeye ve izlerini sürmeye başladı. Özellikle Lacancı (Jacques Lacan) psikanalitik kuramı ile yakından ilgilendi, buradan eğitimle ilgili sorunları değerlendirmeye çalıştı. 1993'de  hayatını kaybetmiştir.

Eserleri

  • Marksçılık ve Eğitim:Eğitime Fenomenolojik ve Marksçı yaklaşımlar Üstüne Bir İnceleme, (1978)
  • Eğitim, Devlet ve Bunalım:Marksçı Bir Değerlendirme, (1982)
  • Marksçılık, Yapısalcılık, Eğitim:Eğitim sosyolojisinde Kuramsal Gelişmeler, (1984)
  • Çokırklı Eğitim Politikası, (1986)
  • Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, (1989)(çeviren:Abdülbaki Güçlü,Bilim ve Sanat yayınları)
  • Eğitim ve Irkçılığı ideolojileri, (1991)
  • Jacques Lacan, (1992)

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net