WEIN, Hermann (1912 - 1981)

Alman, filozof. Doğal varoluşun diyalektik yapısını açıklamaya yönelik çalışmalarıyla tanınır.

20 Mayıs 1912’de Münih’te doğdu. Orada ortaöğrenimini bitirdikten sonra, Nicolai Hartmann’ın öğrencisi olarak, Berlin Üniversitesi’nde felsefe okudu. Özellikle Yeni-Ontoloji akımının içerdiği sorunlar üzerinde durarak, bunlara, yeni çözümler aradı.

Wein’a göre yalnız tinsel varlık alanında değil, doğal varoluş sürecinde de diyalektik bir yapı bulunmaktadır. Felsefenin görevi bunu ortaya çıkarmaktır. Bu konuda, Hegel’in geliştirdiği metafizik öğreti yol gösterici olabilir. İnsanın toplumsal bir varlık olarak anlaşılması için, onun kapsadığı gerçekliği, yaşama ortamında kavramaya çalışmak gerekir. Felsefenin verimli bir içerik kazanması ancak gerçekçi bir görüşe bağlı eleştirel yöntemle sağlanabilir. Bu konuda metafiziğe bağlanmanın da, karşı çıkmanın da gereği yoktur. Wein, bu düşüncelerini Untersuchungen über das Problembewusstsein (“Sorun Bilinci Üstüne Araştırmalar”) adlı yapıtında sergiledi, insanı anlamak için onun bilinç alanım bir felsefe sorunu olarak ele aldı.

Wein’ın üzerinde durduğu konulardan biri de dil felsefesidir. Sprachphilosophie der Gegenwart’ta (“Çağın Dil Felsefesi”) işlediği bu konu dil, felsefe, düşünce ve varlık arasındaki bağlantıyı açıklamayı amaçlar. Özellikle, dil-bilinç ilişkisi üzerinde durarak, insan başarılarının ortaya konuş biçimini araştırır, dili bir yaratı kaynağı diye görür.

• YAPITLAR (başlıca): Untersuchungen über das Prob-lembeıvusstsein, 1937, (“Sorun Bilinci Üstüne Araştırmalar”); Das Problem des Relativismus, 1950, (“Görelilik Sorunu”); Zugang zu philosophische Kosmologie, 1954, (“Felsefe Bakımından Evrenbilime Giriş”); Sprachphilosophie der Gegemaart, 1964, (“Çağın Dil Felsefesi”); Philosophie als Erfahrungsıvissenschaft, 1965, (“Deney Bilimi Olarak Felsefe”).