HUSSERL, Edmund (1859-1938) Alman, filozof. Görüngübilim’in kurucusudur.

8 Nisan 1859’da Moravya’da Prossnitz’de doğdu, 27 Nisan 1938’de Freiburg’da öldü. 1876’da Gymna-sium’u bitirdikten sonra Berlin ve Viyana üniversitelerinde fizik, matematik, gökbilim ve felsefe okudu. 1882’de Viyana Üniversitesi’nde felsefe doktoru sanını kazandı. Bir süre Berlin Üniversitesi’nde ünlü matematikçi Kari Weierstrass’ın yanında asistan olarak çalıştı. 1883’te matematiksel çözümlemeler içeren çalışmalarıyla üne kavuştu. Brentano ile felsefe ve ruhbilim konularında çalışmak üzere Viyana’ya, 1886’da Halle’ye ruhbilimci Carl Stumpf’un yanma gitti. 1887’den 1901’e değin öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1901-1916 arası matematikçi David Hilbert’in çağrısı üzerine Göttingen Üniversitesi’nde felsefe ve matematik okuttu. Bu süre içinde W.Dilthey ve M.Scheler gibi filozoflarla ilişki kurdu. 1916’dan, emekliye ayrıldığı 1928’e değin Freiburg Üniversitesi’nde ordinaryüs profesör olarak görevini sürdürdü.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net