Bloch-Lukacs Dostluğu

Emst Bloch ve Georgy Lukacs 1911’de Heidelberg Üniversitesi’nde buluşurlar, iki genç düşünür daha önce Budapeşte’de tanışmışlardır, ama Heidelberg’de aralarında gerçek bir dostluk kurulur. Bloch, bu dostluğu “uzaktan haberleşme” derecesinde bir “duygu birliği’’, Lukacs da “büyük bir yaşantı” diye niteler. O sıralarda Hegel’e “takılıp kalmış”olan Bloch, Lukacs’dan Dostoyevski’yi ve Kierkegaardi öğrenir; Lukacs ise, Bloch ’da “eski filozofların anadilini onların ruhuyla konuşan birini” bulmuştur. I. Dünya Savaşı çıkınca iki dostun ilişkisi daha da pekişir, çünkü ikisi de savaşa kesinlikle karşı çıkarlar. 1917 Ekim Devrimi’ni de ortak bir coşkuyla karşılarlar.

Aynı yıl Bloch Münih’e gider: Sanat, özellikle de resim ve müzik alanında ortaya çıkan yeni akımlan tanır. Lukacs ise, kendi deyimiyle “sahici bir Marxist olma yolunda attığı adımlarla” Bloch ile ortaklıklarını sağlayan düşünce ortamından uzaklaşmaktadır. Bloch Ütopyanın Ruhu üzerinde, Lukacs ise Tarih ve Sınıf Bilinci üzerinde çalışmaktadır. Artık, eskinin parlak dostluğu, yıllar geçtikçe, yerini anlaşmazlıklara, yer yer de sert sözlere bırakır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net