Filozofların, felsefe hakkında neler söylemekte, felsefeyi nasıl tanımlamaktadırlar ?


Augustinus: "Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir."

Abaelardus: "İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır."

Karl Jaspers: "Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir."

Sokrates: "Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir."

Platon: "Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır."

Aristotales: "İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe."

Epikuros: "Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir."

Anselmus: "İnanılanı anlamaya çalışmaktır."

A. Thomas: "Tanrıdır konusu, tanrının tanıtlanmasıdır."

Hume: "İnsan zihninin mahiyetini incelemektir."

Condillac: "Felsefe duyumların bilgisidir."

Campanella: "Eleştiridir."

F. Bacon: "Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir."

T. Hobbes: "Felsefe yapmak doğru düşünmektir."

Descartes: "Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi ¤¤¤¤fiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için."

Spinoza: "Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir."

Leibniz: "Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir."

Locke: "Bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır."

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net