Kün. Allah'ın yaratma gücünü ve süratini anlatan dinî-tasavvufî terim.

Allah bir varlığın veya olayın gerçek­leşmesini istediği zaman 'ol' (kün) der, o da hemen oluverir" anlamındaki âyet­lerden hareketle [meselâ bk. Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59] kevn masdarı-nın emir sigasından türetilen bir terim olup kelâm, tasavvuf ve edebiyatta Al­lah'ın yoktan mutlak mânada yaratma­sını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Mâtürîdî kelâmdan kün kelimesinden tekvin terimini oluşturmuş ve eserlerin­de ilâhî fiillerle ilgili meseleler bu başlık altında işlenmiştir. Mutasavvıflar, ilâhî fiillerin tecellilerine dair edebî metinlerde meseleleri kün ya­nında "kün fe-yekûn, kün fekân" gibi iba­relerle anlatmışlardır.

Genelde Türk dinî-tasavvufî edebi­yatında, özellikle de Bektaşîlik ve Alevîlik gibi zümre edebiyatlarında bu kelime ve ibarelerin remzi olarak "kâf u nûn, kâf u nûn hitabı emri, vücûd-ı kün fe-kürf gibi tabirlerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bilhassa tasavvuf ve tek­ke şiirinde Allah'ın kudreti, kâinatı yok­tan yaratması, yaratılış anı ve zamanı İle fâil-i mutlak olarak tasarrufu bu ifade­lerle vurgulanmıştır. Bunların Türkçe'­deki karşılıkları olan "ol, ol deyince olma, yaratma, yoktan yaratma, halketme, vücut bulma" gibi kelime ve deyimler de kün kelimesiyle türevlerinin ifade ettiği mâna ve mazmunu anlatır.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net