Naturizm (Tabiatçılık)

Felsefe. Tabiat kuvvetlerinin ve olaylarının zamanla insan şeklinde tasavvur edilmesi ve onlara karşı duyulan korku sonucunda dinin ortaya çıktığını ileri süren görüştür.

Buna göre, dinin esas kaynağı, tabiat âleminde insanların hayal güçleri üzerine tesir etmiş olan Güneş, Yıldızlar, Ateş-Fırtına ve Gece gibi şeylere şahsiyet vererek onlara tapmışlardır. 19. yüzyılda ileri sürülen bu göriişler çok önemli eleştirilerle karşılaşmışlardır.

Sosyolog ve Dinler Tarihi araştırıcısı Max Mülfer bu düşüncenin önemli savunucularındandır.

Genel olarak Naturizm: Her tiirlü gücü tabiata atfeden doktrinlerin genel adıdır. Meselâ, İlk çağda hertürlü nizam ve ölçüsü ilkel dinler, altın çağ arzusundaki doktrinler hep Naturisttirler.

Edebiyat.
Edebiyat tarihinde 19. yüzyılın sonlarında ortaya atılan bir sanat ve edebiyat akımı. Sembolizme bir tepki olarak doğmuştur. Tabiat gerçeğine yönelmeyi ve trajik ile kahramanlığın ¡jinlük hayatta bulunduğunu kabul eder.