Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri haricinde kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

Ürolojinin alt bilim dalları sırasıyla şunlardır:

1- Pediatrik üroloji 2- Kadın üroloji 3- Androloji 4- Üroonkoloji 5- Nöroüroloji 6- Endoüroloji ve taş hastalıkları...

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net