Alamût Kalesi, veya Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl. Elemûtlar Nizârî Bâtınî-İsmâilî Devleti'nin yönetim merkezi konumunda olan bir kaledir. Kelime mânâsı olarak "Kartal Yuvası" anlamına gelmektedir. Cüstaniler kralı Veşudan İbn-i Cüstan tarafından inşa ettirilmiştir. Kelimenin mânâsı "Aluh āmū[kh]t" ("Kartalın Öğretisi" veya "Cezalandırma Yuvası") anlamlarına gelmektedir. Ebced hesabına göre ise "Elemût" (الموت) Hicrî 483 yılına tekâbül etmektedir, ki bu sayı kalenin Hassan-ı Sabbah tarafından zapt edildiği yıla karşılık gelmektedir. Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl, Hasan Bin Sabbah tarafında feth edilene kadar Cüstaniler'in denetimi altında kalmıştır.

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net