Hadîd sûresinden itibaren tesbih­le başlayan ve tesbihle başladıkları için "Müsebbihât" denilen beş sûrenin ilki Hadîd sûresi diğerleri sırasıyla Haşr, Saf, Cum'a ve Tegâbün sûreleridir.

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net