Kırşehir, Kızılırmak'a ulaşan güney-kuzey doğrultulu Kilıçözü suyu vadisi boyunda de­nizden yaklaşık 990 m. yükseklikte yer alır. Selçuklular döneminden itibaren bi­linen adı Kırşehri'dir. Türkçe olan bu ad şehre kurulduğu yer ve çevrenin tabii özelliğinden dolayı verilmiştir. Bu dönem­lerde aynı zamanda Gülşehri adıyla da anılmıştır. Elvan Çelebi, ilim ve tasavvuf erbabı babası Âşık Paşa'nın şehre gelip yerleşmesiyle burasının âdeta bir gül bahçesine döndüğüne ve dolayısıyla Gülşehri adının ve­rilmesinde bu özelliğin rol oynadığına işa­ret eder. İlhanlı ve Osmanlı kaynakların­da genellikle Kırşehri adıyla geçen şehir, muhtemelen halk ağzındaki söylenişe uy­gun olarak Cumhuriyet döneminde Kır­şehir biçimini almıştır.

 

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net