Eski metinlerde Bırgos, Burgos, Burguz, Çatal Burgaz vb. tarzında farklı şe­killerde yazılan Lüleburgaz, Ergene ırma­ğının küçük bir kolu olan Lüleburgaz ça­yının (yukarı kesimindeki adı Poyrak de­resi ) kenarında kurulmuş tarihî bir kasa­badır. Osmanlı döneminde Belgrad-Sofya-Edirne-İstanbul kervan yolunun en önemli duraklarından biriydi. Şehir, bü­yük bir bölümü hâlâ ayakta olan ve kla­sik Osmanlı mimarisini yansıtan külliye­lere sahiptir.

Kasabanın kuruluşu Bizans dönemin­deki Arkadiopolis'e kadar uzanır. Burgaz ismi Yunanca "kule" anlamındaki pyrgostan gelir ve buradaki kalenin kü­çüklüğüne işaret eder. Irmak kenarında Bizans dönemine ait surun bir kısmı hâlâ durmaktadır. İlk Osmanlı kaynakları bu kalenin Osmanlılar tarafından 759-761 (1358-1360) yılları arasında alındığında ve ele geçirilmeden önce kalenin terkedildiği ve daha sonra onlar tarafından yıkıldığı hususunda müttefiktir. 1433'-te buradan geçen Burgondiya şövalyesi Bertrandon de la Broquiere yıkık surlu (Pirgasi denilen) şehirde Türkler'den başka kimsenin oturmadığını yazar.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net