Eski metinlerde Bırgos, Burgos, Burguz, Çatal Burgaz vb. tarzında farklı şe­killerde yazılan Lüleburgaz, Ergene ırma­ğının küçük bir kolu olan Lüleburgaz ça­yının (yukarı kesimindeki adı Poyrak de­resi ) kenarında kurulmuş tarihî bir kasa­badır. Osmanlı döneminde Belgrad-Sofya-Edirne-İstanbul kervan yolunun en önemli duraklarından biriydi. Şehir, bü­yük bir bölümü hâlâ ayakta olan ve kla­sik Osmanlı mimarisini yansıtan külliye­lere sahiptir.

Kasabanın kuruluşu Bizans dönemin­deki Arkadiopolis'e kadar uzanır. Burgaz ismi Yunanca "kule" anlamındaki pyrgostan gelir ve buradaki kalenin kü­çüklüğüne işaret eder. Irmak kenarında Bizans dönemine ait surun bir kısmı hâlâ durmaktadır. İlk Osmanlı kaynakları bu kalenin Osmanlılar tarafından 759-761 (1358-1360) yılları arasında alındığında ve ele geçirilmeden önce kalenin terkedildiği ve daha sonra onlar tarafından yıkıldığı hususunda müttefiktir. 1433'-te buradan geçen Burgondiya şövalyesi Bertrandon de la Broquiere yıkık surlu (Pirgasi denilen) şehirde Türkler'den başka kimsenin oturmadığını yazar.

TDV İslâm Ansiklopedisi