Mina'daki hac menâsiki şu şekilde icra edilir: Terviye günü (8 Zilhicce) sabah na­mazı Mekke'de kılındıktan sonra Mina'ya gelerek orada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılıp gecelemek ve arefe gü­nü sabah namazının ardından Arafat'a çıkmak sünnettir. Ancak Arafat'a inti­kalde izdihamı Önlemek için günümüzde hacıların birçoğu doğrudan Mekke'den Arafat'a çıkarılmaktadır. Bayramın birinci günü tan yeri ağardıktan sonra Müzdeli-fe'den gelerek Akabe cemresine yedi taş atılır, ilk taşın atılmasıyla birlikte telbi-yeye son verilir; kurban kesilir, ardından saçlar kesilerek İhramdan çıkılır ve cinsel ilişki dışında bütün ihram yasaklan kal­kar (üktahallül). Daha sonra Mekke'ye gidilip ziyaret tavafı yapılır; cinsel İlişki bu tavaftan sonra helâl olur.[ikinci tahallül] Bayramın ikinci ve üçüncü günlerin­de her üç cemreye sırasıyla (küçük, orta, büyük) yedişer taş atılır. Hanefîier'e göre bayramın dördüncü günü tan yeri ağar­maya başladığında, diğer üç mezhebe gö­re üçüncü gün güneş battığında Mina'-dan ayrılmamış olanların dördüncü gün her üç cemreye yedişer taş atması gere­kir. Hanefîler'e göre bayra­mın dördüncü günü şeytan taşlamayacak kişilerin üçüncü gün güneş batmadan Mina'dan ayrılmaları sünnet olup bunu güneş battıktan sonraya bırakmaları mekruhtur. İlk üç gün şeytan taşlandık­tan sonra Mina'dan ayrılmaya "ilk nefîr" (yola çıkma), dördüncü gün taş attıktan sonra ayrılmaya ise "ikinci nefîr" denir. Hz. Peygamber'in uygulaması doğrultu­sunda bayramın birinci ve ikinci günlerin­de geceyi Mina'da geçirmek Hanefî mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre vaciptir. Harem sınırlan içinde ke­silmesi gereken hac kurbanının Mina'da kesilmesi, yine hac ibadetinin önemli bir parçası olan saç kesme ve kısaltmanın da Resûl-i Ekrem'in uygulaması sebebiyle Mina'da yapılması daha faziletli kabul edilmiştir. Saçların Mina'da olmasa bile Harem bölgesi içinde kesilmesi bazı âlim­lere göre sünnet, bir kısmına göre ise va­cip olup Harem dışında kesilmesi ceza kurbanını gerektirir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net