Mina'daki hac menâsiki şu şekilde icra edilir: Terviye günü (8 Zilhicce) sabah na­mazı Mekke'de kılındıktan sonra Mina'ya gelerek orada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılıp gecelemek ve arefe gü­nü sabah namazının ardından Arafat'a çıkmak sünnettir. Ancak Arafat'a inti­kalde izdihamı Önlemek için günümüzde hacıların birçoğu doğrudan Mekke'den Arafat'a çıkarılmaktadır. Bayramın birinci günü tan yeri ağardıktan sonra Müzdeli-fe'den gelerek Akabe cemresine yedi taş atılır, ilk taşın atılmasıyla birlikte telbi-yeye son verilir; kurban kesilir, ardından saçlar kesilerek İhramdan çıkılır ve cinsel ilişki dışında bütün ihram yasaklan kal­kar (üktahallül). Daha sonra Mekke'ye gidilip ziyaret tavafı yapılır; cinsel İlişki bu tavaftan sonra helâl olur.[ikinci tahallül] Bayramın ikinci ve üçüncü günlerin­de her üç cemreye sırasıyla (küçük, orta, büyük) yedişer taş atılır. Hanefîier'e göre bayramın dördüncü günü tan yeri ağar­maya başladığında, diğer üç mezhebe gö­re üçüncü gün güneş battığında Mina'-dan ayrılmamış olanların dördüncü gün her üç cemreye yedişer taş atması gere­kir. Hanefîler'e göre bayra­mın dördüncü günü şeytan taşlamayacak kişilerin üçüncü gün güneş batmadan Mina'dan ayrılmaları sünnet olup bunu güneş battıktan sonraya bırakmaları mekruhtur. İlk üç gün şeytan taşlandık­tan sonra Mina'dan ayrılmaya "ilk nefîr" (yola çıkma), dördüncü gün taş attıktan sonra ayrılmaya ise "ikinci nefîr" denir. Hz. Peygamber'in uygulaması doğrultu­sunda bayramın birinci ve ikinci günlerin­de geceyi Mina'da geçirmek Hanefî mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre vaciptir. Harem sınırlan içinde ke­silmesi gereken hac kurbanının Mina'da kesilmesi, yine hac ibadetinin önemli bir parçası olan saç kesme ve kısaltmanın da Resûl-i Ekrem'in uygulaması sebebiyle Mina'da yapılması daha faziletli kabul edilmiştir. Saçların Mina'da olmasa bile Harem bölgesi içinde kesilmesi bazı âlim­lere göre sünnet, bir kısmına göre ise va­cip olup Harem dışında kesilmesi ceza kurbanını gerektirir.

TDV İslâm Ansiklopedisi