Anadolu'da üretilmiş XII-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürler Meyyâfârikin (Silvan), Diyarbekir, Mardin, Aksaray, Kay­seri ve Konya gibi merkezlerde hazırlan­mış eserlerde yer alır. İsmail b. Rezzâz el-Cezerî tarafından Diyarbekir'de Artuklu Emîri Nâsırüddin Mahmûd için hazırla­nan Kitâb iî macrifeti'l-hiyeli'l-hende-siyye adlı eserin minyatürleri Anadolu dışındaki çağ­daş Selçuklu resim üslubuyla benzerlik taşır. Harîrî'nin el-Makamât'ı ile Abdurrahman es-Sûfî'nin Şuverü'l-kevâ-Jtiıbi'ş-şdbife'sinin birer nüshası, Artuklu sarayı için yazılmış Selçuklu resim üslûbundaki diğer minyatürlü kitaplardır. XIII. yüzyıl başlarında Konya'da hazırlandığı anlaşı­lan Varaka ve Güîşah adlı mesnevinin nakkaş Abdülmü'min el-Hûyî tarafından yatay frizler halinde yapılmış olan minyatürleri, minaî tekniğiyle bezeli Selçuklu çini ve seramik­lerinde de izlenen geleneksel Selçuklu fi­gür üslûbunun başlıca örneklerindendir. III. Keyhusrev'e ithaf edilen Nasreddin Sivâsfnin tezkiresindeki tasvirlerin üslûbu ise Bizans sanatının etkilerini taşımaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net