Hatim

Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

- Design by Filozof.net