Altay

Altay, Orta Asya'da konumu Kazakistan sınır bölgesi, Rusya, Moğolistan ve Çin'e kadar varan sıra dağların adıdır.

Kelime Anlamı:

Altay adının ilk hecesi “al” Türkçe’de Altın, ikinci hece “tay” dağ anlamına gelir. Altın-dağ kelimesinin zamanla kısalmış şeklidir.

“Altındağ” Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan dağdır.