Altay Türkleri

Kazakistan sınır bölgesi, Rusya, Moğolistan ve Çin'e kadar varan sıra dağların adı olan 4 000-4 500 metreye kadar yükselen Altay dağları Türk ırkına mensup kavimlerin eski vatanıdır. Türk mitolojisinde “Altındağ” adıyla geçen önemli bir dağdır. Günümüzde bu dağlarda Altay, Telengit, Teleüt, Tuba, Kumanlı, Lebed adını alan Türk boyları yaşamaktadır.