Fiziki coğrafya (jeosistemler veya fizyografi olarak da bilinir), coğrafyanın iki önemli alt alanından biridir. Fiziksel coğrafya, insanlık coğrafyasının alanı olan kültürel ya da yapılı çevrenin aksine, atmosfer, su kürecusu, biyosfer ve jeosfer gibi doğal ortamdaki süreçleri ve kalıpları inceleyen doğal bilimin dalını oluşturur.

Alt dalları

Fiziki Coğrafya, aşağıdaki gibi birkaç alt alana ayrılabilir: