abiyogenez
(Yun. a: ..sız; bios: hayat; genesis: doğum) Hayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana gelmesi; mikroorganizmaların ve yüksek organizmaların birdenbire cansızlardan meydana geldiğini ileri süren teori. Spontane generasyon.
İng.: abiogenesis  Fr.: abiogenèse  Alm.: Abiogenesis  

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net