Hamse. Hams(a) (A.), beş sayısının adıdır.  Elin beş parmağından gelen ve İslâm inancının bâzılarında (İslâmın beş şartı, beş dinî farîza, günde baş vakit namaz)  rastlanan bu sayıda sihirli bir özellik vardır.  Parmakları gerili ve açık olarak uzatılan el kötü nazardan koruyan bir semboldür. Kuzey Afrika'da, gerek müslümanların ve gerek yahudilerîn kapılarında, parmakları aralanmış el resimleri sık-sık görü­lür. Bu şekilde, yerlilerce hams, hums ve Avrupalılarca "Fatma'nın elleri" adı verilen altın ve gümüş muştalar yapılır. Haftanın beşinci günü olan perşembe, nazar değmesine karşı yapılan büyülere müsait sayılır ve bu gibi tesirleri engellemek konusunda, meşhur evliya türbeleri o gün ziya­ret edilir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net