İki Nokta Üstüste ( : ) :

1) Açıklanması gereken bir cümlenin sonuna üstüste iki nokta konur. Örnek:

  • En çok sinirlendiğim şeyler şunlardır: yalan söylemek, başlanmış işi bitirmemek, vakitli vakitsiz uyumak.
  • Atatürk diyor ki : Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.
  • Anneme sordum: Bayramda, bana ne hediye edeceksin?

2) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Örnek:

Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazma­yan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

(Falih Rıfkı Atay)

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçı sayar:

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün...

(Falih Rıfkı Atay)

3) Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Örnek: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

4) Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adın­dan sonra konur. Örnek:

Bilge Kağan:         Türklerim, işitin!

Üstten gök çökmedikçe

alttan yer delinmedikçe

ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

Koro :                      Göğe erer başımız

başınla senin !

Bilge Kağan :         Ulusum birleşip yücelsin diye

gece uyumadım, gündüz oturmadım.

Türklerim Bilge Kağan der bana.

Ben her şeyi onlar için bildim.

Nöbetteyim ! (A. Turan Oflazoğlu)

5) Genel Ağ adreslerinde kullanılır. Örnek: http://filozof.net/Turkce

6) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Örnek: 56:8=7, 100:2=50

7)
Sınav (imtihan) kâğıtlarında soru ve cevap kelimelerinden sonra üstüste iki nokta konur.

Soru ve cevap kelimelerinden sonra gelen rakamlar, o soru ve cevap kelimelerinin kaçıncı soru, kaçıncı cevap olduklarım açıkladıkları için, bu kelimelerden sonra üstüste iki nokta koymak uygun olur. Örnek:

  • Soru : 1 —
  • Soru : 2 —
  • Cevap: 1 —
  • Cevap: 2 —

8) Önlerinde "ki" bağı bulunan söyleşi sözlerden sonra üstüste iki nokta konur. Örnek :

  • Şöyle ki:
  • Dedi ki:
  • Diyor ki:

Bazı yazılarda ve öğrenci ödevlerinde, çünkü, zira, meselâ gibi kelimelerden sonra üstüste iki nokta konduğu göze çarpıyor. Bu kelimelerin sonlarına üst üste iki noktanın konmıyacağı da bir kural olarak bilinmelidir.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net