Müezzin mahfeli: Müezzinlerin, son cemaat yerlerinde, namaz kılanlara, imamın tekbirlerini tekrar ederek, cemaate uymalarını sağlamak için, caminin arka kısmında bulunan yerin ismidir.

Müezzin mahfilleri küçük camilerde cami zeminin 25-50 cm yükseklikte bir platform üzerine yapılır. Selatin denilen büyük camilerde yapılan mahfeller ise binânın en elverişli yerine ve yaklaşık olarak 2.5 mt. yüksekliklerde yer alırlar. Büyük câmilerde, son cemaat yerindeki ve hattâ dış (şadırvan) avlusundaki cemaate de imamın tekbirlerini duyurmak üzere cümle (giriş) kapısının yanlarında veya “sermahfil”de yapılmış olan cumba şeklindeki çıkıntılara da “mükebbire” veya mükbire” yâhut “mi’zene” adı verilir. Süleymaniye, Edirne Selimiye, Sultan Ahmet câmilerinde, mihrâba yakın bir kısma sütunlar üzerine oturtulmuştur. Bazı camilerde, cümle kapısı önündedir.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net