Selâhattin Pınar. Türk besteci (İstanbul 1902 / 6 Şubat 1960).

Cumhuriyet döneminde, Türk müziğinin yetiştirdiği şarkı bestecilerinin önde gelenlerinden biridir.

Yaşamı

Babası, birçok yerde kadılık ve Yüksek Ticaret Okulu'nda öğretmenlik yapmış olan eski Denizli milletvekillerinden Sadık Bey'di. Bir süre İttihat ve Terakki Mektebi ile İtalyan Ticaret Okulu'na devam ettiyse de bitirmeden ayrıldı ve kendini tamamen müziğe verdi.Pınar, ilk müzik zevkini ut çalan annesinden aldı. 1920'de Ata Bey başkanlığında kurulan ve sonradan adı Üsküdar Musiki Cemiyeti olarak değiştirilen Dârülfeyzî Müzik Okulu'na girdi. Bu sıralarda, o zamana dek çaldığı udu bırakıp tambura başlamıştı. Bestenigâr Ziya Bey, Kaşı yarık Hüsameddin Bey, Udî Sami Bey, Muallim Kazım Uz eski nesil müzik adamlarından faydalandı. İstanbul Radyosu dışında saz salonlarında, gazinolarda uzun yıllar tambur çaldı, ömrü boyunca geçimini hep bestecilik ve tamburilikle kazandı.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net