Milel ve Nihâl

Din manâsındaki Millet kelimesinin çoğulu olan Milel ile mezhep manâsınaaki "nihle" kelimesinin çoğulu olan Nihal kelimelerinden meydana gelmiş bir terimdir. Dinler ve Mezhebler manâsını ifade eder. Dinler ve mezhebler tarihi kitaplarına "Milel ve Nihâl" kitapları denmektedir. Bu konuda yazılmış kitaplar içinde en meşhurlarına örnek olarak şunlar zikredilebilir: İbn Hazm tarafından kaleme alınmış olan el-Fasl fi' Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihâl, eş-Şehristanî tarafından yazılmış bulunan el-Milel ve'n-Nihâl, Abdülkahir ei-Bağ dadî nin, meşhur eseri el-Fark beyne'l-Fırak...

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net