Filozof.net

Mübah-Mubah Nedir Ne Demektir Anlamı Kısaca Mübah

Mubah   (ar.s.ç. mubâhât)

İslâm dinine göre, yapılması yasak olmayıp, helal, haram ve mekruh olmayan veya yapılması yapılmamasına eşit olan şey manâsında kullanılan bir tâbirdir.

Mübah Fıkhi terim olarak nedir,  İslam'da Mübahın Sınırları