Remel (ar .i.)

Hac ibadeti yerine getirilirken, tavafın ilk üç devrinde erkeklerin, adımlarını kısaltarak ve omuzlarını silkerek çalımlıca bir sür’at göstermelerine "remel" denir, ki bu, haccın sünnetlerindendir. Tavâf-ı kudümde yapılabilirse de, tavâf-ı ziyarette yapılması daha faziletlidir; tavâf-ı saderde yapılmaz.

Hz.Peygamber, umretü'l-kazâ esnasında ashabı ile birlikte bu şekilde tavâf ederek, karşıdan onları seyreden ve müslümaniarın zayıf düştükleri kanaatinde olan Mekkelilere, mü'minlerin güçlü ve azimli olduklarını göstermek istemişti. İşte bu sünnet, o olayın hatırasıdır.