Sulh (ar.i.)

Eş anlamlar: 1) barış. 2) uzlaşma.
Zıt anlam: Savaş, Harp,

Bir hukuk davasında davacı ile davalının, ihtilafı ortadan kaldıran bir akid yapmaları demektir. Bu yoldaki anlaşmaya "tesâlüh" ve "müsâlâha" adı da verilir Akdin taraflarına "müsalih", sulh bedeline "müsâlehün aleyh", davanın konusuna ise, "müsâlehün anh" denir. Kur'ân-ı Kerîm'de sulh yolu teşvik edilmiştir (Nisa suresi 4/128.ayet). Savaş halinin zıddına da sulh denir.

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net