Kelime-i Şehadet - Şehadet Kelimesi


Tevhid kelimesi adı verilen ve "Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed O'nun Rasulü'dür" anlamındaki Lâ ilahe illallah Muhammedün Rasulullah cümlesinin şehâdet kelimeleri ilave edilen şeklinin adıdır. Eşhedü en Lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulühü Şehâdet ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur ve yine şehâdet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür, Şehâdet kelimesi dendiği zaman bu cümle kasıd ve ifade edilmiş olur.