Tâbiî

Müslüman olarak bir veya daha çok sahâbî ile görüşen (bk. Sahâbî,, Sahabe) ve müsiümanliğı ile vefat eden kimse manâsına gelen bir hadîs terimidir (bk. Tâbiûn).

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net