Takrîr-i Nebî

"Takrir", lûgatta sağlamlaştırma, yerleştirme, sözle ifade demektir, "Takrir-i Nebî" ise Hz. Peygamber'in, başkasının bir işini hareketini ve sözünü gördüğü veya duyduğu halde olumsuz karşılamayıp sükut etmesi, zımnen tasdik ve tasvib etmesi manâsına gelen bir hadîs terimidir (bk. Hadîs, Sünnet).

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net