Uluhiyyet  (ar. i.)

Arabça ilâh kelimesinin yapma mastarı olarak ilâhiyyet şeklinde kullanılabildiği gibi daha ziyade uluhiyyet şeklinde kullanılmaktadır. İlâhlık, ilah olma hali, tanrılık gibi  manâlar ifade eder. Terim olarak uluhiyyet Allah’ın zâtı ve sıfatları manâsına gelir, uluhiyyete inanmak, Allah’ın varlığına inanmak demektir. Uluhiyyet zât ve sıfatlar; açısından vahdâniyyeti gerektirir" cümlesinde uluhiyyet "İlâhlık vasfı’’ "İlâh olma hâli” gibi manâlar ifade eder.

"Uluhiyyet Meselesi”, kelâm ilminde bir ıstılah olarak Allah’ın zât ve sıfatlarından bahseden bölümün adıdır. Bu manâda daha kapsamlı olarak ilâhiyyât (Teoloji) kelimesi de kullanılmaktadır.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net