Rüyada Dere


Rüyada dere görmek, geçiminizin derenin devamlı akan suyu gibi devamlı olacağına ve duygularınızın da gelişip, daha duyarlı bir insan olacağınıza yorulur.

Abdulgani Nablusi'ye göre; Rüyada dere görmek, ağaçlı, çayırlı ve sulu olursa, hayır, bereket, menfaat, devlet ve ikbal ile tabir olunur. Dere kuru, taşlık, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukarıdakinin aksinedir. Ağaçlı, çimenli ve sulu bir dereye girdiğini gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içtiğini gören, rahat ve geçimi bor bir ömür sürer. Kenarları dik, kayalık, çıplak ve kuru bir dereye girdiğini gören, geçim zorluğu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Ekili ve güzel bir bölgede bir deresi olduğunu gören, büyük bir şansa ve rütbeye kavuşur, eğer layık ise, bir devlet büyüğü olur.

Elinde dere otu olduğunu gören kimse, gelecekte vuku bulacak bir şey görür.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net