Sahih bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. "Her kim beni rüyasında görürse o, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez".

Rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)'ı gören kimsenin daima durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.

Rüyasında Hz. Muhammed'in kendisi ile ilgilendiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında veyahut tarikatında ona uyduğunu yahut Hz. Muhammed'ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, ya mülk sahibi olur ya da adil, iyilikle emreden ve kötülükten alıkoyan bir kişi olur.

Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abid birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tövbe eder. Kafir ise doğru yolu bulur.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru olmaya ve vaadinde durmaya yorumlanır. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama kavuşur. Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına yorumlanır. Çünkü su bulunmayan yerde, Hz. Peygamberin mübarek parmakları arasından su aktı.

Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatırlarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve berekete yorumlanır. Bir kadın rüyada Hz. Peygameri görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete iffet ve emaneti korumaya sahip olur.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye yorumlanır.

Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir. Eğer hac etmemiş bir kimse ise, Beytullah'ı tavaf eder. Eğer muharip olan bir kimse görürse, Allah (C.C.) o kimseye yardım eder. Eğer bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder.

Hz. Peygamberin vefat ettiğini görmek, kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına yorumlanır. Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından ve yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nisbetince o kimsenin erişeceği bir hayra yorumlanır.

Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz.Resulullah'ın bereketiyle tamir edilir. Bir kimse Hz. Muhammed'in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk çok olur.

Eğer Hz. Muhammed'in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık şekilde işlerinin toplanmasına yorumlanır.

Hz. Muhammed'in haddinden fazla güzel olduğunu görmek bu rüya sahibinin çokça dindar olmasına yorumlanır.

Rüyada Resulullah'ın sakal-ışeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Rüyada Resulullah sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine yorumlanır.

Bir kimse Hz. Peygamberi baş ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine yorumlanır. Resul-i Ekrem'i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.

Rüyada Resulullah'ın kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimse sünnete uyar.

Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlere Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun yorumu Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesine emrettiğine yorumlanır.

Bir kimsenin Hz. Muhammed(S.A.V.)'in mestlerini giydiğini görmesi, Hz.Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapması için emrettiğine yorumlanır.

Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten alıkoyar.

Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitne ve katle yorumlanır. Resul-i Ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına yorumlanır.

Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.

Bir kimse rüyada Hz. peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, bu rüya o kimsenin meydana getireceği bir kötülükle yorumlanır.

Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin.

Rüyada Peygamber Görmek

Hz. Muhammed Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net