Bandırma vapurunda Mustafa Kemal (Atatürk)'le birlikte, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkanlar:

Üsteğmen Abdullah Bey
Yüzbaşı Ali Mümtaz (Tünay)
Yüzbaşı Ali Şevket (Öndersev)
Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi)
Yüzbaşı Cevat Abbas (Gürer)
Yazman Faik (Aybars)
Üsteğmen Hayati
Kurmay Binbaşı Hüsrev (Gerede)
Dr. Albay İbrahim Tali (Öngören)
Yüzbaşı İsmail Hakkı (Ede)
Kurmay Albay Kâzım (Dirik)
Binbaşı Kemal (Doğan)
Kurmay Yüzbaşı Mehmet Ârif (Ayıcı)
Yazman Memduh (Atasev)
Yüzbaşı Mustafa Vasfi (Süsoy)
Teğmen Muzaffer (Kılıç)
Kurmay Albay Refet (Bele)
Dr. Binbaşı Refik (Saydam)

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net