II- Ahd-i Atikin Bölümleri

A- Tevrat.

Ahd-i Atîk'in ilk ve en önem­li bölümünü teşkil eden Tevrat, yahudiler tarafından Torah. Batı'da ise “Esfâr-ı Hamse” karşılığı Pentateuque ola­rak adlandırılmaktadır. Tevrat, yahudi inancına göre. kelime kelime Yahve tarafından Hz. Musa'ya vahyedilmiştir. Onun bir benzeri asla gelmeyecektir ve bu kitap vahyedildiği şekliyle hiç bozul­madan günümüze kadar gelmiştir. Kur'ân-ı Kerîm yahudilerin kitaplarını tahrif ettiklerini, modern araştırmacılar ise Tevrat'ın bugünkü şekliyle Hz. Mûsâ'ya nisbet edilemeyeceğini belirtmek­tedir.

Tevrat, beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar Tekvîn, Huruç, Levililer. Sayılar ve Tesniye'dir. Tekvîn, yaratılıştan Hz. Yûsuf un vefatına kadar geçen olayları, diğer bölümler ise Hz. Musa'nın dünyaya gelişinden vefatına kadarki dönem­de cereyan eden olayları. Hz. Musa'nın ilâhî vahye mazhar oluşunu, çöldeki kırk yıllık hayatı anlatmaktadır.

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net