E- Vahiy.
 
Ahd-i Cedîd külliyatı. Vahiy kitabıyla sona ermektedir. Vahiy kitabı­nın yazılış tarihiyle ilgili iki hipotez var­dır. Birincisine göre 65-70 yılları arasın­da, günümüz yorumcuları tarafından da benimsenen ikinci hipoteze göre ise 94-96 yılları arasında yazılmıştır. Yazarı ke­sin olarak bilinmemektedir. Yazar kendişini Peygamber Yuhanna diye takdim etmekte, an­cak on iki havariden biri olduğunu söy­lememektedir. Kilise geleneği kitabı İn­cil yazarı Yuhanna'ya nisbet etmekte­dir. Ancak bu telakki bütün kiliselerce benimsenmemiştir. Eusebe bu kitabı herkes tarafından kabul edilmeyen ya­zılar arasına koymuş. Kudüslü St Cyrille ve St. Gregoire de Nazianze ise bunu kendi listelerinden çıkarmışlardır. Vahiy kitabı. Ahd-i Cedîd'in Süryânîce ve Er­menice nüshalarında yer almamaktadır. Çağdaş yorumcuların bir kısmı, üslûp ve teolojik bakış açısı yönünden İncil ile Vahy'in aynı yazara ait olamayacağını ileri sürerken diğerleri aksini savunmak­ta ve bunun Efes'teki Yuhanna Kilisesi redaktörleri kanalıyla kaleme alındığını belirtmektedirler. İki temel bölümden olu­şan kitabın ilk bölümü (I-9-3-22), Asya'daki yedi kiliseye hitaben yazılmış mektupları, ikinci bölüm (4/1-225) ise âhir zamanla ilgili belirtileri, büyük çatışmayı ve diğer olayları sembollerle anlatan vahyi ihtiva eder.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net